06 -244 140 47 info@bureauleys.nl
Selecteer een paginaSamenwerking gaat over goed luisteren en nieuwsgierig zijn naar elkaar. Luisteren naar wat er wordt gezegd en vragen stellen over wat er tussen de regels door te lezen is.

Bureau Leys bestuurt het voertuig dat beweging brengt: een voertuig dat ook wel Lean six sigma wordt genoemd. Met elkaar volgen we een aantal logische stappen om van A naar B te gaan en zo het doel te bereiken. Met elkaar, zodat het stuur overgenomen kan worden en de nieuwe weg ook echt de weg is die jullie als klant kunnen en willen volgen.

Leys staat voor onafhankelijk onderzoek en het realiseren van werkbare oplossingen. Een pragmatische aanpak om processen te (her)structureren en mensen een andere kijk te geven op kwaliteitsmanagement. Gecertificeerd als Blackbelt Lean six sigma.